Rozsiewacz nawozowo - wapniowy"KŁOS"

TYP N021

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach. 
 
         
 
Dane techniczne:
Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21
2. Pojemność zbiornika 320 dm3
3. Zakres dawek 20-1520
4. Masa rozsiewacza 108 kg
5. Dopuszczalna ładowność 400 kg
6. Prędkość transportowa 15/do 14km/h
7.


 
Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
- długość
- szerokość
- wysokość

1.45 m
1.29 m
1.24 m
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9.

 
Aparat wysiewający
- liczba tarcz
- liczba łopatek na tarczy
tarczowy
1
6
10.

 
Szerokość robocza przy nawozach:
- granulowanych
- pylistych

do 8 m
do 4 m
11. Źródło energii - ciągnik klasy 6 kN
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- przystawka sadownicza
- zimowy zestaw drogowy
- hydrauliczna zasuwa
- plandeka
- wałek przekaźnika mocy [WOM]TYP N021/1

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach. 
 
            
 
Dane techniczne:
Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21/1
2. Pojemność zbiornika 450 dm3
3. Zakres dawek 20-1520
4. Masa rozsiewacza 117 kg
5. Dopuszczalna ładowność 500 kg
6. Prędkość transportowa 15/do 14km/h
7.


 
Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
- długość
- szerokość
- wysokość

1.45 m
1.29 m
1.29 m
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9.

 
Aparat wysiewający
- liczba tarcz
- liczba łopatek na tarczy
tarczowy
1
6
10. Szerokość robocza przy nawozach:
- granulowanych
- pylistych

do 8 m
do 4 m
11. Źródło energii - ciągnik klasy 6 kN
   
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- przystawka sadownicza
- zimowy zestaw drogowy
- hydrauliczna zasuwa
- plandeka
- wałek przekaźnika mocy [WOM]
 


TYP N021/2
Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach. 
 
             
 
Dane techniczne:
Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21/2
2. Pojemność zbiornika 600 dm3
3. Zakres dawek 20-1520
4. Masa rozsiewacza 176 kg
5. Dopuszczalna ładowność MAX. 700 kg
6. Prędkość transportowa 15/do 14 km/h
7.


 
Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
- długość
- szerokość
- wysokość

1.46 m
1.62 m
1.35 m
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9.

 
Aparat wysiewający
- liczba tarcz
- liczba łopatek na tarczy
tarczowy
2
2 lub 4
10.

 
Szerokość robocza przy nawozach:
- granulowanych
- pylistych

do 14 m
do 12 m
11. Źródło energii - ciągnik klasy 14 kN
 
Wyposażenie dodatkowe: 
- hydrauliczna zasuwa
- plandeka
- wałek przekaźnika mocy [WOM]
 

 
 
Kontakt:
Telefon 502-218-226
selmarpolska@gmail.com
Strony internetowe